لبه چسبان 6 ایستگاه تمام اتوماتیک کرنر زن

مشخصات دستگاه

♦ تنظیم اتوماتیک الکترونیکی میزان براده برداری لبه چوب از صفحه نمایش
با قابلیت ذخیره سازی تنظیمات انواع چوب

♦ کاهش اندازه دستگاه به طول 20/3 متر در دستگاه لبه چسبان 6 ایستگاه
توان مصرفی 7 کیلو وات ساعت

♦ کاهش زمان انتظار حالت آماده به کار

♦ افزایش دوام زنجیر و کفشک دستگاه

♦ بهبود عملکرد ایستگاه کرنر زن